Projektkontoret

Bravidas avdelning för att driva stora och komplexa projekt heter Projektkontoret. Vi anlitas av både svenska och internationella kunder, och därför har vi även ett namn på engelska – Project Management Office (PMO).

Bravidas avdelning för att driva stora och komplexa projekt heter Projektkontoret. Vi anlitas av både svenska och internationella kunder, och därför har vi även ett namn på engelska – Project Management Office (PMO). I Projektkontorets organisation jobbar nyckelpersoner, specialister och trainees tillsammans med ett brett nätverk av konsulter och affärspartners. På vår samlade meritlista finns projekt som Norra länken, Södra länken, Citybanan, Astra Zeneca, Facebooks serverhallar i Luleå och några serverhallar i Mälardalen för en konfidentiell kund.

I och med projekteringen av våra installationskontrakt i E4 Förbifart Stockholm utvecklade vi en ny arbetsmetod för BIM* och modellering. Det är en metod som gifter ihop 3D-modeller med data om kostnad och schema till en informationsrik 5D-modell. Denna modell är ett praktiskt verktyg för att dela information mellan våra kontor och byggarbetsplatser, och hjälper oss att driva stora projekt effektivt. 

Vad är BIM?

*BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är ett samarbetssätt för multidisciplinär lagring, delning, utbyte och hantering av information under hela byggprojektets livscykel, vilken inkluderar planering, projektering, byggnation, drift, underhåll och rivning (Eastman et al., 2011).

E4 Förbifart Stockholm

Bravida jobbar med E4 Förbifart Stockholm på uppdrag av Trafikverket. Våra kontrakt FSE902 och FSE905 är Bravidas genom tiderna största entreprenad, och det största uppdraget inom installation i Sverige.

Västerås datacenter

Bravida är huvudentreprenör för ett serverhallsbygge i Västerås på uppdrag av en konfidentiell kund. Vi har tidigare genomfört två liknande projekt för samma kund, där serverhallarna är i drift sedan 2021, respektive 2022.

Referensprojekt

Bravida har tidigare erfarenhet av både infrastruktur och datahallar! Här kan du läsa om fler stora projekt som vi har jobbat med på Bravida.