"Visselblåsare" – anmälan

I Bravida ska vi leva som vi lär, följa vår uppförandekod och värderingar. Om du märker att det inte görs bör du anmäla det. I första hand vill vi att du som är anställd i Bravida tar upp frågor med din chef eller din chefs chef. Du kan också alltid kontakta någon på HR eller Bravidas chefsjurist.

Om du av någon anledning inte känner att du kan det, eller om du, som annars har kontakt med Bravida utan att vara anställd, upplever att vi inte följer våra värderingar så finns det en möjlighet att rapportera det genom detta formulär. Här kan du anmäla beteenden eller annan information om beteenden som strider mot vår uppförandekod och våra värderingar eller påkalla andra omständigheter som du anser behöver utredas. När du rapporterar genom detta sätt garanteras du full anonymitet om du önskar det. Du kan också känna dig trygg med att Bravida inte accepterar någon form av repressalie eller negativ konsekvensutsättning mot den som anmäler ett missförhållande genom visselblåsarsystemet. 

Rapportera enligt formuläret nedan.

Informationen som skickas via formuläret går till Bravidas chefsjurist och kan endast läsas av denne. Om du väljer att inte ange vem du är kommer du att vara helt anonym, även för mottagaren. Märk dock att för att du ska kunna bli kontaktad måste du lämna en uppgift om hur du kan bli kontaktad.