Visselblåsning – gör en anmälan

På Bravida ska vi leva som vi lär, följa vår uppförandekod och värderingar. Om du märker att det inte görs bör du anmäla det. En visselblåsare är en person som slår larm om missförhållanden i en verksamhet.

Hur går man tillväga för att visselblåsa?

I första hand vill vi att du som är anställd i Bravida tar upp frågor med din chef eller din chefs chef. Du kan också alltid kontakta någon på HR eller Bravidas chefsjurist. Om du av någon anledning inte känner att du kan det, eller om du, som annars har kontakt med Bravida utan att vara anställd, upplever att vi inte följer våra värderingar eller lag så finns det en möjlighet att rapportera det genom vår visselblåsarfunktion som tillhandahålls av en extern partner. 

Hur gör du en anmälan?

Om du vill rapportera ett ärende så gör du det via vår visselblåsarportal. När du registrerar din anmälan kan du välja det språk du föredrar att registrera din anmälan på. Funktionen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill. Anmälan via denna kanal rapporteras till Bravidas chefsjurist. 

Rapportera ett ärende här

Övriga frågor

Om du har allmänna affärsförfrågningar, kundklagomål eller andra förfrågningar kan du kontakta oss här.

Här hittar du Bravidas policy för visselblåsning.

För information om behandling av personuppgifter, se sidan för Integritetspolicy.