"Visselblåsare" – anmälan

På Bravida ska vi leva som vi lär, följa vår uppförandekod och värderingar. Om du märker att det inte görs bör du anmäla det.

I första hand vill vi att du som är anställd i Bravida tar upp frågor med din chef eller din chefs chef. Du kan också alltid kontakta någon på HR eller Bravidas chefsjurist. Om du av någon anledning inte känner att du kan det, eller om du, som annars har kontakt med Bravida utan att vara anställd, upplever att vi inte följer våra värderingar eller lag så finns det en möjlighet att rapportera det genom vår visselblåsarfunktion som tillhandahålls av en extern partner. 

När du registrerar din anmälan så kan du välja det språk du föredrar att registrera anmälan på. Funktionen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill. Anmälan via denna kanal rapporteras till Bravidas chefsjurist. (Observera att du kan välja språk i övre högra hörnet till det språk du föredrar att registrera anmälan på.)

Här kan du rapportera ett ärende

Om du har allmänna affärsförfrågningar, kundklagomål eller andra förfrågningar kan du kontakta oss här.

Här hittar du Bravidas policy för visselblåsning.

För information om behandling av personuppgifter, se sidan för Integritetspolicy.