5 snabba frågor med Magnus Hamerslag

Framtidsspaningar, kommande utmaningar och saker att se fram emot är några ämnen som Magnus Hamerslag fick fundera över när kommunikationsavdelningen hos Bravida ställde honom 5 snabba frågor om hans nya uppdrag som chef för Growth Segments.

Nyhet

magnus-hamerslag-2-690x460px.jpg

Vad ser du för möjligheter med den nya divisionen?
Divisionen Growth Segments har en enormt spännande potential att kunna accelerera våra kunders energi- och klimatomställning och bidra till att stärka deras motstånds- och konkurrenskraft i både ett kort och långt perspektiv. Ambitionen är att vara dels en operativ, dels en strategisk partner och genom att samla våra experter inom Energy Management, teknisk Facility Management och Automation kan vi erbjuda helhets- och systemlösningar i absolut framkant.

Vad ser du för utmaningar?
Det är ett angenämt problem, men till en början kommer det att bli en utmaning för oss att samtidigt över hela Norden möta den stora efterfrågan som finns på tjänster inom energieffektivisering, energioptimering och styrning, samt förnybara energilösningar. Vi ser en omvärld i snabb förändring, där energi och att bygga resiliens har hamnat i fokus på alla nivåer. Growth Segments har sin kärnaffär i denna transformation och nu behöver vi växa för att möta behoven.

Vad ser du mest fram emot 2023?
​​​​​​​Att komma ut på marknaden och möta våra kunder i alla nordiska länder och se de resultat som vi skapar tillsammans! Jag ser fram emot att diskutera innovativa lösningar som bidrar till ökat värdeskapande och en utveckling av exempelvis våra industrikunders fastighetsbestånd, verksamhet och affär. Genom vårt partnerskap kan våra kunder få bättre kontroll över energikostnader och taxonomirapportering och därmed öka fastigheternas värde och sin lönsamhet.

Ser du några intressanta trender inom installationsbranschen nu och framåt?
Det som är särskilt intressant just nu är den förflyttning som vi ser mot mer digitalt integrerade lösningar med fokus på funktion, tjänste- och SaaS lösningar – d.v.s. rätt tekniska lösningar skapar förutsättningar för att nå fastigheternas fulla potential. Vi ser också en spännande utveckling i byggnaders integration med andra omgivande samhällsystem.

Finns det något särskilt inom branschen som du brinner extra mycket för?
Alla länder behöver nu accelerera klimat- och hållbarhetsarbetet och vår bransch är en nyckelaktör som kan bidra till många av de viktiga systemförändringar som krävs inom olika branscher. Vi befinner oss i brytpunkten mellan flera av samhällsomställningens mest spännande drivkrafter, som digitalisering, hållbarhet och energi. Nu behöver vi flytta fram vår position i värdekedjan och bli ännu mer snabbfotade.