Bravida installerar energieffektivt åt Akademiska Hus

Bravida har fått i uppdrag av Akademiska Hus att utföra ett moderniseringsprojekt i Ångströmlaboratoriet till ett ordervärde om 75 miljoner kronor. Målet är att minska mängden levererad energi till byggnaden med 30 procent.

Nyhet

akademiska-hus-1-690x460px.jpg

I Ångströmlaboratoriet bedriver Uppsala universitet forskning och undervisning. I Bravidas uppdrag ingår installation inom samtliga teknikområden för hela etableringen. I projektet används cirkulärt byggande där produkter återvinns i stället för att byta ut till helt nya produkter.

– Det känns väldigt bra och viktigt att arbeta med ett projekt där vi använder oss av cirkulärt byggande i stor skala som går i linje med Bravidas hållbarhetsarbete. Vi kan återbruka tonvis med material vilket gör att vi sparar på jordens resurser och minskar vårt koldioxidutsläpp markant på ett innovativt sätt, kommenterar Peder Lassen, projektchef i Uppsala på Bravida.

Ola Svensson, Projektledare Energi och teknik på Akademiska Hus kommenterar:

– Projektet ställer höga krav på tid, kostnad, kvalitet samt att vi levererar den minskning av energi som är lovad. Vi är mycket glada att samarbeta med Bravida i detta projekt.

Projektet påbörjades i augusti 2022 och förväntas vara klart januari 2025.

akademiska-hus-2-690x460px.jpg