Automationsingenjör – en kombo av hållbarhet och teknik

I Norden står fastigheter för hela 20 % av samhällets totala koldioxidutsläpp. Därför är fastighetsautomation ett område där du kan göra stor skillnad för klimatet. Att automatisera en fastighet eller byggnad innebär att göra den smartare, energieffektivare och mer hållbar.

Nyhet

automationsingenjor-690x460px.jpg

Tack vare ny teknik har branschen utvecklats. Med hjälp av digitalisering kan man numera styra och samordna fastigheternas olika funktioner effektivare. Ett exempel är att det blir mer vanligt att ventilation, värme och energiförbrukning optimeras beroende på hur många människor som vistas i byggnaden. Men, oavsett vad du väljer att arbeta med inom området fastighetsautomation, så är minskade utsläpp den stora vinsten i slutändan.

Ett jobb som utmanar problemlösningsförmågan
Mathias, Anders och Christoffer är med på resan mot framtidens smarta byggnader. Hur ser deras dagar ut och varför trivs de så bra på sina jobb?

Mathias är programmerare inom fastighetsautomation på Bravida och just idag jobbar han från sjukhuset i Skövde.

– Jag jobbar nära våra kunder och hjälper dem i automationsprocessens samtliga delar, från start till mål. Vi börjar med att projektera och rita system, bestämmer funktioner och programmerar detta så det händer i verkligheten. Det blir en hel del kontorsjobb innan jag sen åker ut med tekniker för att testa så allt fungerar. Startar till exempel pumparna? Visar givare och andra funktioner rätt? Startar aggregat och stannar vid larm? Sen driftsätter vi innan vi lämnar över anläggningen till driftorganisationen.

Området är spännande och utvecklas i takt med att anläggningarna blir större och fler funktioner ska kopplas ihop. Det är nya utmaningar hela tiden vilket utmanar ens problemlösningsförmåga och kreativitet. Det är ett jätteroligt jobb, menar Mathias.

Utvecklingen går mot smart styrning
Två timmars resväg nordost, i Flen, arbetar Mathias kollega Anders som är automationstekniker på Bravida och expert på styrning av system.

– Styrsystem är själva hjärtat i en fastighet och jag ansvarar för hela den processen, vilket även är behållningen i det här jobbet. Jag är en hel del på kontoret och projekterar/ritar på projekt utifrån kunddialog och kravbild, väljer ut och beställer material och pratar med leverantörer. Sedan samordnar jag projektet med elektriker, ventilationsmontörer, vvs:are och säkerställer så vi har det material och utrustning vi behöver för att kunna montera. Jag är även arbetsledare och hanterar dokumentation och rycker ibland ut på akutjobb när något larmar.

Inom fastighetsautomation kan du hela tiden hitta nya vägar till att lösa problem och spara energi genom effektivisering. Att kunna optimera en fastighet till att fungera så bra och energieffektivt som möjligt och på så vis bidra till hållbarhet är ett viktigt och roligt uppdrag, menar Anders.

En av dem som ingår i Bravidas team ute på fältet är serviceteknikern Christoffer, som ofta börjar sina pass med att åka ut till dagens arbetsplats och koppla upp sig mot anläggningen för att se så allt snurrar. Han berättar hur utvecklingen gått, från att allt tidigare styrts lokalt, till att man nu kan läsa av på distans vilken temperatur ett rum har om ventilationen står still eller forcerar.

– Smart styrning har aldrig varit hetare. Mängder av hushåll försöker optimera drift och energiförbrukning på grund av dagens höga elpriser. Att kunna styra allt från belysning till pumpar och aggregat från distans lockar mängder av människor. Det intresset måste även finnas för fastigheter för att kunna optimera driften. Att kunna hjälpa fastighetsskötare eller kollegor trots att man sitter tio mil bort är både användbart och kul.