Bravida på Almedalen: hållbara städer, energieffektivisering och digitalisering

Under Almedalsveckan 2023 i Visby hölls en rad viktiga diskussioner om hållbarhetsfrågor och digitaliseringens roll i framtidens samhälle.

Mattias Johansson, Bravidas vd och koncernchef, Marie Agelii, marknadschef för Bravida Sverige och Liselotte Stray, kommunikationschef för koncernen var på plats från Bravida. Tillsammans representerade de Bravida där Mattias och Marie bland annat deltog i flera panelsamtal rörande ämnen som ligger Bravida varmt om hjärtat; digitalisering, framtidens hållbara städer och energieffektivisering.

Nyhet

Bravida deltar i en paneldiskussion i Almedalen
Mattias Johansson deltog i sammanlagt fem panelsamtal med aktörer från näringslivet och politiken. Samtalen handlade om allt från digitalisering för smartare energianvändning och cirkulära fastigheter tillsammans med Hagainitiativet och Installatörsföretagen till diskussioner om gröna städer tillsammans med Region Jönköping. Mattias reflekterade över ett specifikt panelsamtal tillsammans Ericsson:

– Under onsdagen deltog jag i en fantastisk expertpanel tillsammans med Ericsson där jag fick bidra med mitt perspektiv på energieffektivisering. I takt med att vi förbrukar mer energi är det viktigt att se över och optimera vår energianvändning så att vi använder resurserna på ett effektivt sätt. Idag finns det stora möjligheter att dra ner på elkostnaderna – en lösning som både är hållbar och ekonomisk.

Han uttryckte även sitt positiva synsätt på den digitala utvecklingen och Bravidas roll i att hjälpa fler att optimera sina fastigheter:

– Bravida arbetar aktivt med att energieffektivisera fastigheter och ser positivt på den digitala utvecklingen. I kombination med vår spetskompetens hoppas vi kunna hjälpa fler att optimera sina fastigheter så att vi kan nyttja energi på ett hållbart och smart sätt.

Paneldiskussion under Almedalsveckan

Mattias betonade vikten av att förändra synen på äldre fastigheter och se dem som en möjlighet till förbättring. Genom att energieffektivisera dessa fastigheter och sätta tuffare krav kan branschen drivas framåt och bidra till en mer hållbar framtid. Den utvecklingen uppnås bäst genom samarbete.

– Fler initiativ behövs för att skapa incitament till att aktivt göra hållbara val, som ex. utvidgade, gröna teknikbidrag eller krav på energieffektiviserade fastigheter i offentlig sektor. Tekniken ligger i framkant och viljan finns bland många företag. Nu behöver vi tillsammans med politiken göra det lättare att göra dessa val.

Parallellt deltog Marie Agelii i diskussioner kring utvecklingen av hållbara städer och vikten av att samarbeta över branschgränser för att nå målet 2030. Hon deltog i en dialog hos 2030-sekretariatet och nämnde följande:

– En hjärtefråga för mig är hur vi som företag kan göra ännu mer för att leda utvecklingen av hållbara städer. Därför är jag otroligt glad för att få möjlighet att diskutera det här i Almedalen hos 2030-sekretariat. Här har det gjorts plats för oss som ser lösningarna, bidrar till omställningen och vill samarbeta över branschgränser för målet 2030.

Marie ser Bravida som en del av lösningen och nämner Bravida GreenHub, Bravidas satsning på fossilfria servicetjänster, och vikten av att våga satsa på innovationer och nya arbetssätt.

– Vår satsning Bravida GreenHub i städerna är frukten av att våga satsa på innovationer och skala upp dessa. Vi kanske inte kan få infrastruktur och kommersiella intressen att takta från start, men om vi inte hade haft modet att starta förändringen och inta en ny roll i ekosystemet så blir det just ingen förändring.

Sammanfattningsvis erbjöd Almedalsveckan 2023 en unik plattform där näringslivet mötte politiken för viktiga diskussioner om samarbetet kring hållbarhetsfrågor och digitalisering över gränserna. Marie och Mattias från Bravida bidrog med sina perspektiv och erfarenheter, vilket gav en tydlig bild av behovet av innovation och samarbete mellan aktörer för att nå en mer hållbar framtid. Genom att fortsätta delta i dessa samtal och agera på de identifierade utmaningarna kan vi arbeta mot en mer hållbar och digitaliserad värld.

Marie Agelii, Mattias Johansson och Liselotte Stray från BravidaFrån vänster: Marie Agelii, Mattias Johansson och Liselotte Stray.