Projektstart för Bravida i projekt E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket bygger en ny sträckning av E4:an väster om Stockholm, E4 Förbifart Stockholm. Bravida står för två av de fem installationsentreprenaderna på vägsträckan, som beräknas öppna för trafik 2030.

Nyhet

forbifart-690x460px.jpg

E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen av E4:an binder ihop norra och södra Stockholm och gör att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar. Vägsträckan kommer att bli 21 kilometer lång och ned till 70 meter djup, med 18 kilometer i tunnel.

E4 Förbifart Stockholm började byggas 2015 i Trafikverkets regi och ska öppna för trafik under 2030. I projektet ansvarar Bravida för samtliga installationer för el - försörjning, belysning och VVS, samt VA och fast släcksystem. Uppdraget har ett värde på cirka 2 750 miljoner kronor.

- Som mest kommer projektet att engagera runt 200 montörer från olika avdelningar i Bravida. Efter nästan fyra år av projektering, planering och testning ser vi verkligen fram emot att komma i gång, berättar Mika Sundholm Projektchef på Bravida Förbifart Stockholm.

Produktionen förväntas komma igång kommande månaderna.