Bravida Umeå skapar hållbart drömkontor

Bravida Umeå har tagit steget in i framtiden med sitt nya, moderna kontor som blev klar för inflyttning juni 2022. Här kombineras state-of-the-art teknik, hållbar design och en inspirerande arbetsmiljö som kommer att främja kreativitet och innovation.

Nyhet

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

Ett företagsflytt kan vara en spännande men utmanade tid för alla inblandade. Att hitta den perfekta platsen som uppfyller alla krav och behov kan vara en omfattande process. Inte minst för Bravida Umeå som hade höga krav på deras nya kontor. Bland annat var kraven att hitta en plats som låg nära till kunder, grossister och viktiga kommunikationsnav, och att det samtidigt fanns tillräckligt med utrymme för parkering av servicefordon.

Dessutom skulle nya enheter införlivas i den nya byggnaden, såsom Automation och Cooling, under tiden som nya förvärv pågick parallellt.

– Efter en tids letande hittade vi en tomt som vi kände var helt rätt, och med en väldigt bra exponering mot Umeås centrala delar. Vi krokade arm med en fastighetsägare som vi arbetat mycket tillsammans med genom åren, som tyckte projektet lät intressant och hade de ekonomiska musklerna för att genomföra affären, berättar Peter Norrman Marknadschef på Bravida Umeå.

Hållbara materialval för ett minskat koldioxidavtryck
Under hela processen var det viktigt för Bravida Umeå att skapa en miljövänlig arbetsplats som inte bara skulle vara en trevlig och funktionell plats att arbeta på, utan också bidra till en hållbar framtid. De använde sig av hållbara material och tekniker för att minimera miljöpåverkan och energiförbrukning.

– Lokalerna ventileras via ett Lindinvent-system som ständigt övervakar lokalerna så att de inte ventileras mer än nödvändigt. Även den utvändiga solavskärmningen styrs av Lindinvent-systemet och på så vis kan gratis solvärme nyttjas för att värma fastigheten då behov finns. Värme och kyla hämtas från ett geoenergilager bestående av sex borrhål i berggrunden. Geolagret är dimensionerat för att klara byggnadens kylbehov utan något tillskott av en kylmaskin. Så kallad ”frikyla”, fortsätter Peter.

Byggnaden konstruerades med en limträstomme och bjälklag i KL-trä, vilket minskade koldioxidavtrycket betydligt jämfört med en byggnad med betongstomme. Utfackningsväggarna i trä var bärande för att optimera stommens mängd och dimensioner. Belysningen i kontorsrummen är av typen Tunable white, vilket innebär att armaturernas färgtemperatur ändras under dagen för att imitera det naturliga ljuset för tiden på dygnet, detta för att personalen skall få en så behaglig arbetsmiljö som möjligt. De installerade också solceller för att vara självförsörjande på el så stor del av året som möjligt.

– Att kunna bygga lokaler som passar exakt för våra behov var en fantastisk möjlighet för oss. Vi kunde utforma byggnaden för att optimera synergier mellan våra olika discipliner och skapa effektiva flöden för kunder och personal. Alla har varit väldigt positiva till det nya kontoret, avslutar Peter med ett leende.

Slutresultatet var en modern och hållbar arbetsplats som inte bara uppfyllde organisationens behov och önskemål, utan också bidrog till en mer hållbar framtid för alla.