Bravida Västerås får godkänt för talat utrymningslarm

Kontoret i Västerås blir det första av alla Bravidas kontor med godkänd certifiering hos SBSC för utrymningslarm med talat meddelande, så kallat UTM. En korrekt utförd anläggning för UTM bidrar till att rädda liv och skydda fastigheter.

Nyhet

MicrosoftTeams-image (30).png

UTM är ett utrymningslarm med talat meddelande som underlättar utrymningen av en byggnad i händelse av exempelvis brand. Ett talat meddelande ger klar och tydlig information om en händelse och att snabbt påbörja utrymning. Utrymningstiden med UTM blir kortare i jämförelse med enbart en akustisk signal.

Nu har Bravida Västerås blivit första Bravida kontoret med godkänd certifiering för UTM hos SBSC.

SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. Ett certifikat hos SBSC är ett intyg på att organisationen, personalen och verksamheten har den kompetens som krävs. Det visar även på att installationer utförs på rätt sätt och enligt de krav som ställs.

Tommy Ingemarsson är Filialchef på Bravida Västerås och har drivit projektet mot att bli certifierad anläggarfirma för UTM.

– Jag är väldigt glad och stolt över alla som har varit med och hjälpt till i processen. Med certifieringen har vi möjlighet att ta hand om hela kedjan och förbättra vårt serviceerbjudande. Vi hoppas på att få fortsätta och även utöka vår orderstock med fler uppdrag i framtiden, kommenterar Tommy.

Detta arbete har gjorts i samråd och med hjälp av Åke Peterson som är verksamhetsutvecklare på Bravida inom brandområdet för hela Sverige. 

– Det är Åke Peterson och Andreas Olsson, säkerhetstekniker på Bravida, som satt ihop dokumenten utifrån det vi hade tidigare i Bravida på brandsidan. Åke var ju den jag först vände mig till när vi skulle dra i gång det här. Han sa att det krävs att någon driver det som är intresserad och då tog jag den bollen, avslutar Tommy.

Andreas Olsson, tekniker på Bravida Västerås, blev under mars månad behörig ingenjör för utrymningslarm med talat meddelande. 

​​​​​​​Grattis Andreas och grattis Bravida Västerås till certifieringen!