Caroline Uebel driver mot högt uppsatta mål

Projektledaren Caroline Uebel är en av flera som rattar ett av de större projekten som just nu pågår i Stockholm – Slussens nya bussterminal. Det är hon som håller i trådarna kring alla vs-installationer i projektet.

Nyhet

Caroline Uebel-Bravida.jpg

– Det roligaste med mitt jobb är att det är ombytligt. Det händer saker hela tiden och det passar min personlighet, säger Caroline Uebel.

Caroline började som projektledare inom vs direkt efter sin civilingenjörsutbildning med inriktning på energi-, miljö- och management. Efter några års arbete med sjukhusprojekt började hon i augusti 2021 på Bravida och blev genast indragen i projektet Slussens Bussterminal.

I en tid när hållbarhet är på allas läppar är detta något hon också förhåller sig till i det dagliga arbetet som projektledare.

 – Jag tycker att man tänker mer på hållbarhet inom Bravida. Det finns högre ambitioner än vad jag tidigare sett. Vi pratar om det när vi formar projekten, sedan ligger det hos individerna och sist är det prislappen som avgör, säger hon.

Caroline Uebel, som genom sin utbildning har fått expertis inom miljömanagement, har ett pragmatiskt förhållningssätt till frågan om hållbarhet.

– Det tar lång tid att införa förändringar i byggbranschen som är ganska konservativ. Sedan måste det få genomslag i hela organisationen. För att få full effekt krävs det en attitydförändring på flera plan, menar hon.

Att hon jobbar i en mansdominerad värld är inget hon själv reflekterar över mer än att det påtalas – vilket det också oftast görs. Det hon i stället reflekterar över är hennes akademiska bakgrund.

 – En vanlig karriärväg i branschen är att man kommer från montörsledet. Ibland måste jag därför bevisa att jag kan tänka ur det praktiska perspektivet, då jag är akademiker i grunden. Men jag upplever att man inom Bravida uppskattar diversitet mer än vad jag upplevt tidigare, avslutar Caroline Uebel.