Bravida på CFO-konferens om CSRD och framtidens hållbarhetsrapportering

Den 21 september var Bravidas CFO, Åsa Neving och Hållbarhetscontroller Tilda Sundbaum med och presenterade på en CFO-konferens som Dagens Industri anordnade.

Nyhet

bravida-di-cfo2.jpg

Temat för konferensen var att diskutera vilka utmaningar man som CFO ställs inför idag, så som bland annat  informationssäkerhet, digitalisering och hållbarhetsarbete. Åsa och Tilda höll en presentation om CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och hur det förändrar på vilket sätt bolag måste ta sig an hållbarhet.

CSRD är en ny lagstiftning om icke-finansiell hållbarhetsrapportering som syftar till att skapa bästa förutsättningar för att EU skall klara sina Net Zero-målsättningar till 2050. Det nya direktivet innebär att regler revideras och skärps.

– Det var roliga och intressanta presentationer/diskussioner under dagen. Det är bra för oss att få en insyn hur andra bolag jobbar kring dessa frågor men konferensen gav även ett bra tillfälle för nätverkande, berättar Tilda Sundbaum. 

Första rapporteringen sker i början av 2025 för verksamhetsåret 2024. Vi kommer att behöva rapportera betydligt mer än tidigare i enlighet med en europeisk standard som heter ESRS (European Sustainability Reporting Standards)  

– Det här kommer leda till att Bravida behöver utveckla både hållbarhetsrapporteringen och strategin framöver vilket ska bli både spännande och utmanande, avslutar Tilda.