Tillsammans för tryggare byggen!

Den 19 september, klockan 13.00 krokade Bravida och andra entreprenörer i projekt E4 Förbifart Stockholm arm med Trafikverket i Håll Nollans säkerhetspush. En manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch.

Nyhet

Under dagen skedde ett produktionsstopp på Bravidas byggarbetsplats i projekt E4 Förbifart Stockholm där vi tillsammans med vår beställare Trafikverket och andra entreprenörer i projektet stannade upp för att uppmärksamma hur kommunikation och dialog bidrar till en säkrare arbetsplats. Genom film, tal och alternativa aktiviteter har medarbetarna på projektet inspirerats till att fortsätta samarbeta för att arbetsmiljön alltid ska vara i fokus.

Ola Månsson (till höger), projektchef för E4 Förbifart Stockholm på Bravida.

– I Bravida är alla medarbetare skyldiga att stoppa arbetet om säkerheten brister. Håll Nollans säkerhetspush är ett bra tillfälle att påminna om detta. Det är också en bra ingång till att skapa en gemensam säkerhetskultur i det här stora projektet, där vi just nu håller på att starta produktion ordentligt, säger Ola Månsson, projektchef för Bravidas entreprenader i E4 Förbifart Stockholm.


Håll Nollan
är en förening med cirka 100 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i bygg- och anläggningsbranschen. Bravida är, liksom Trafikverket, en av de tretton initiativtagarna till Håll nollan, som startade 2017.

Läs mer om Håll Nollans säkerhetspush