Invigning av Bravida GreenHub i Stockholm City!

Den 30 maj invigde vi äntligen vår nya GreenHub i Stockholm City – en nordisk satsning för att skala upp mikromobila transportlösningar för våra fastighetstekniker.

Nyhet

Bravida-GreenHub-invigning690x460px.jpg

Efter bandklippningen följde ett spännande panelsamtal där politiken och näringslivet diskuterade mobilitet i stadsmiljö och hur mikromobilitet kan integreras i företagens verksamhet för att främja en mer levande och hållbar stad. I panelen befann sig bland annat Bravidas vd Mattias Johansson, Trafikborgarråd Lars Strömgren och Brings hållbarhetschef Catherine Löfquist.

Under de senaste åren har Bravida tagit stora steg för att integrera mikromobila lösningar som en del av vår affär, för att reducera klimatutsläppen, minska biltrafik och bidra till en grönare stadsbild. Därför bjöd vi in till ett spännande panelsamtal efter invigningen, där näringslivet och politiken diskuterade vilka utmaningar som står i vägen för mikromobilitetslösningar och vilka åtgärder som behövs för att driva utvecklingen framåt.

– Vi måste våga samverka med varandra, näringsliv och tjänstemän. Det är många i näringslivet som vill ta nästa kliv men som stoppas på grund av bristande förutsättningar från politiken. Därför är det viktigt att alla aktörer samverkar och möts för att diskutera vilka hinder som finns och vad vi tillsammans kan göra för att påskynda den gröna omställningen, säger Mattias Johansson, vd på Bravida.

Idag finns Bravida GreenHub i 12 nordiska städer och nu riktar Bravida fokus framåt, där nya typer av cyklar och mobilitetslösningar kommer vara viktiga för fortsatt utveckling mot en grön stadsmiljö. Den centrala placeringen av GreenHub i Stockholm City gör att fastighetsteknikerna nu kan ta sig till Bravidas kunder med elcykel, elmoped eller till fots. På så sätt minskar GreenHub utsläppsnivåerna, samtidigt som leveranserna blir effektivare genom att teknikerna undviker bilköer, eventuella trängselskatter, avgifter och letande av parkeringsplatser.

– Bravida har funnits i 100 år och vi vill vara med i 100 år till. Därför måste vi våga vara innovativa och driva hållbar förändring, säger Mattias Johansson, vd på Bravida.


Panelen bestod av:

Mattias Johansson, vd Bravida
Lars Strömgren, Trafikborgarråd (MP)
August Svedenstedt, Sverige- och Danmarkchef på Tier Mobility
Catherine Löfquist, Hållbarhetschef på Bring
Maria Stenström (moderator), Ansvarig för mobilitet och stadsutveckling på 2030-sekretariatet


Fotograf: Liza Simonsson