Möt Rebecca Sundberg, tidigare trainee i Bravidas Nordic Trainee Program

Rebecca Sundberg arbetar som verksamhetsutvecklare/KMA-ingenjör på Bravida Sverige och har nyligen genomfört Bravidas interna Nordic Trainee Program, ett utvecklingsprogram för medarbetare i början av karriären. Programmet pågår under ett år och är en bra plattform för att fortsätta växa inom sin yrkesroll inom Bravida.

Nyhet

rebecca-sundberg-artikel690x460px.jpg

Hej Rebecca, hur har din Bravida-resa sett ut?
– Jag började i september 2021 som KMA/-entreprenadingenjör på avdelningen ventilation i Södertälje och kunde inom ett år utveckla den rollen till verksamhetsutvecklare/KMA-ingenjör för Region VVS Stockholm.

Vad har varit mest värdefullt för dig under ditt år på Bravidas traineeprogram?
– Det har varit många givande träffar men främst tycker jag att det nya kontaktnätet man skapat har varit väldigt värdefullt. Under de olika utbildningstillfällena vi fick gå, medförde det även en större kunskap kring försäljningsteknik, ledarskap, förhandlingsteknik och Bravida Way bland annat. Något som jag har kunnat implementera i mitt dagliga arbete och som jag även ser som en fördel att ha med mig, om jag tar mig an en större ledarroll framöver.

– Under tiden vi gick programmet gjorde vi ett grupparbete där vi skulle arbeta fram en idé som Bravida i framtiden ska kunna implementera i sina system. Det var ett omfattande grupparbete och otroligt lärorikt för min del. Det var väldigt roligt att få möjligheten att vara med och eventuellt bidra till utvecklingen av Bravidas hållbarhetsarbete, det till trots att jag är ny i företaget.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
– Ingen dag är egentligen den andra lik. Ena dagen sitter jag vid Slussen med KMA-frågor och ser till att vi följer de krav vi har på oss, att vi håller våra miljömål och levererar vårt arbete till rätt kvalitet. Andra dagen är jag till exempel med och driver en pilot av en av våra nya digitala initiativ. – Det är ett varierande jobb, men mycket fokus ligger i dagsläget på verksamhetsutveckling för Region VVS Stockholm.

Hur ser du på din framtid inom Bravida?
– Jag kommer definitivt stanna på Bravida ett antal år framöver. Jag ser fortsatt möjligheter för utveckling och att axla andra roller inom företaget och att det egentligen bara är jag själv som kan sätta stopp för hur långt jag vill. Man blir sedd för det man gör och med det får man även möjligheter till att vara involverad i flera olika projekt, både ute i produktion och interna initiativ som Bravida investerat i för att utvecklas som företag.