Långsiktigt samarbete med fokus på hållbarhet

Från individuella lösningar och ”fix it when it’s broken” till ett långsiktigt strategiskt arbete med fokus på prevention. När Schneider Electric letade efter en partner för Teknisk Facility Management i Sverige, Norge och Danmark föll valet på Bravida.

– Den tekniska kompetensen i kombination med den lokala förankringen gör Bravida till en perfekt match för att ta hand om våra fastigheter, säger Jens Ellevang, Head of Facility Management & Real Estate på Schneider Electric.

Nyhet

Schneider Electric-tfm-1.jpg
Med kontor, fabriker och produktionsanläggningar på flera platser i Skandinavien hade Schneider Electric en uppsjö av leverantörer och lösningar för att säkerställa att fastigheterna fungerade. På vissa platser var det en leverantör som skötte både den delen av fastighetsskötseln som brukar kallas ”mjuk”, det vill säga servicedelar som reception, städ, blommor och matservering och den tekniskt krävande delen som innefattar fastighetsunderhåll, ofta kallad den ”hårda”.

Värdefull expertis
För Jens Ellevang, har beslutet att dela upp de mjuka och hårda delarna på två separata leverantörer varit framgångsrikt.

– Det är väldigt få företag som är experter både på att sköta catering av lunch och fika och se över tekniska bitar som ventilation och takomläggningar. Så för oss är det en självklarhet att jobba med ett företag som är expert på de tekniska bitarna. Med Bravida som strategisk partner kan jag vara säker på att vi arbetar långsiktigt och preventivt i stället för att laga efter läge.

Schneider Electric-tfm-2.jpg

Hur fungerar samarbetet rent praktiskt?
– Vi har samarbete på flera nivåer, dels på en övergripande strategisk nivå där vi ser hur vi kan förbättra vårt samarbete, dels lokalt på de olika anläggningarna. För varje stor anläggning har vi en PPM-plan som Bravida tagit fram så att vårt team på Schneider vet exakt vad som ska följas upp och kontrolleras. Det här innefattar dels lagstadgade saker som exempelvis brandkontroll och hissar, dels förebyggande kontroller som exempelvis att tak och stuprännor kontrolleras och underhålls.

Flera fördelar med samarbetet
Att ha en leverantör som hjälper till med det tekniska fastighetsunderhållet på ett smart, organiserat och strategiskt sätt ger flera fördelar; trygghet, förutsägbarhet och kostnadseffektivitet. Ytterligare en fördel är att Schneider Electric nu kan få ett helhetsgrepp om vad som behöver göras fastighetstekniskt för att nå företagets långsiktiga mål om att bli CO2-neutrala år 2030.

– Vi har helt ändrat vår approach till hur vi sköter våra fastigheter. Att ha Bravida som partner underlättar i vårt arbete att klara av det dagliga underhållet men också att nå våra hållbarhetsmål. Till exempel ska vi ställa om till en helt elektrisk fordonsflotta och där kommer Bravida bidra med sin expertis inom installation av laddningsstationer. På sikt kommer vi även införa solpaneler på våra anläggningar och även där är vårt samarbete med Bravida till stor hjälp.

Schneider Electric-tfm-4.jpg

Strategiskt ur hållbarhetssynpunkt
Jens Ellevang berättar att de senaste åren har visat prov på vikten av att ha kontroll över sina lokaler och fastigheter för att kunna hantera såväl pandemi som energikris. Och en av nycklarna för att snabbt kunna anpassa sig till en föränderlig värld är att ha kontroll över de tekniska bitarna, dels att dina fastigheter är i teknologisk framkant, dels att din TFM har rätt kompetens.   

– Att kunna sänka värmen, styra ljuskällor och ventilation utefter företagets faktiska behov har varit nödvändigt ur hållbarhetssynpunkt men också rent ekonomiskt, för att kunna anpassa sig till de stigande energipriserna. Att digitalisera vårt fastighetsbestånd är ytterst nödvändigt för att kunna optimera vår verksamhet och kunna jobba ännu mer förebyggande.

Läs mer om Teknisk Facility Management