Vi hyllar några kollegor på internationella kvinnodagen!

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen, en dag för att uppmärksamma ojämställdhet i samhället och belysa kvinnors lika rättigheter. Den bransch som vi på Bravida verkar i är mansdominerad och även vi jobbar på att bli fler kvinnor.

Dagen till ära vill vi rikta strålkastarljuset mot några av de framstående kvinnorna på Bravida och inspirera varandra till att bli mer jämlikt.

Nyhet

int-kvinnodagen-bravida690x460px.jpg

Cecilia Pettersson, Avdelningschef Västerås VS:
"Sök stöd hos någon som kan påverka och hjälpa till att öppna dörrar."

Cecilia Pettersson, som inledde sin karriär som VS-lärling och avancerade till att bli avdelningschef, delar med sig av sin erfarenhet i det mansdominerade yrket.

– Som kvinnlig ledare har jag stött på utmaningar där jag behövt bevisa min kompetens och förmåga att axla rollen som avdelningschef. Genom envishet och en vinnarskalle har jag vuxit starkare. Förtroendet från min regionchef och högre ledning har varit avgörande för min utveckling och självförtroende, och det har även skapat tillit för mig hos andra.

Cecilia reflekterar över utmaningar som kvinnlig ledare och hur förtroendet från högre ledning har varit avgörande för hennes utveckling. Hon ger rådet:

– Var envis, ge inte upp och våga tro på dig själv. Bravida erbjuder många utvecklingsmöjligheter oavsett kön.

För att främja fler kvinnliga ledare tycker Cecilia att synliggörande, rättvisa och stöd är viktiga åtgärder.

– En trygg och kompetent ledare vågar släppa fram människor med rätt kompetens oavsett kön, säger hon.

Cecilia uppmanar unga kvinnor att söka stöd hos dem som kan påverka och hjälpa till att öppna dörrar för ledande positioner.


Liana Henjer, Affärsområdeschef Service Management: 
"Var nyfiken och våga ifrågasätta för att utvecklas."

Liana Henjer, med en bakgrund som civilekonom, delar med sig av sin resa till att bli affärsområdeschef för Service Management:

– Min nyfikenhet och viljan att utvecklas har varit drivkraften bakom min karriär, säger Liana.

När Liana beskriver sin ledarstil framhäver hon vikten av att vara en lyhörd och stöttande ledare.

– Att vara lyhörd för medarbetarnas behov och stötta dem i deras utveckling är avgörande, säger hon. Hennes mål är att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig sedda och uppmuntrade att utvecklas.

För att främja fler kvinnliga ledare ser Liana möjligheterna i att skapa en inkluderande kultur där mångfald värderas högt.

– Mångfald berikar arbetsplatsen och ger olika perspektiv, vilket är avgörande för framgång, säger hon. Hon avslutar med att uppmana unga kvinnor att vara öppna för nya möjligheter och våga sätta höga mål för sig själva.


Erika Öhman, Avdelningschef Eftermarknad Region Installation, Division Mitt:
"Jag ser till att alla har förstått och fått ställa de frågor de vill."

Erika Öhman, som började som koordinator och sedan avancerade till sin nuvarande roll som avdelningschef, delar med sig av sin karriärresa.

– Min drivkraft har alltid varit att söka utmaningar, säger Erika.

När Erika beskriver sin ledarstil betonar hon vikten av tydlig kommunikation och närvaro.

– Jag ser till att alla har förstått och fått ställa de frågor som de vill, säger hon. Hennes prestigelösa och pådrivande ledarstil har gjort henne till en respekterad ledare inom Bravida.

För att främja fler kvinnliga ledare ser Erika nyckeln i att granska ledningsgruppen noggrant och ställa krav på ledarna.

– En trygg och kompetent ledare vågar släppa fram personer med rätt kompetens oavsett kön, avslutar Erika.


Ewa-Lotta Sköld, Avdelningschef El Hälsingland:
"Mod är att göra något även om man är rädd."

Ewa-Lotta Sköld har en bakgrund inom idrotten och 30 års erfarenhet inom banksektorn. Hon menar att mod har spelat en central roll i hennes karriärresa.

– Min karriärresa har präglats av en stark drivkraft att ständigt utvecklas, snarare än tydliga karriärmål, säger Ewa-Lotta. Hon poängterar vikten av att våga prova nya utmaningar och vara öppen för att lära sig av varje erfarenhet, berättar Ewa-Lotta.

Ewa-Lotta reflekterar över sin roll som kvinnlig ledare och konstaterar att hon har fokuserat på att vara en ledare snarare än en kvinnlig ledare.

– Jag har inte känt av tydliga utmaningar som kvinnlig ledare, men jag är medveten om att kvinnor ofta bedöms hårdare och måste bevisa mer jämfört med män i samma situation, säger hon.

För att främja fler kvinnliga ledare inom Bravida och i branschen i stort, förespråkar Ewa-Lotta vikten av att lyfta fram förebilder och skapa inkluderande arbetsplatser. Hon avslutar med att uppmana unga kvinnor:

– Hitta modet att vara dig själv och ta chansen när den kommer. Tro på dig själv, du är tillräckligt bra.