Möt några av deltagarna från Young Advisory Board (YAB) 2024

Den 18-19 juni samlade Bravida återigen unga talanger från hela Norden för att delta i Young Advisory Board (YAB) 2024. Med ämnen som vår affärsplan, strategi och Bravida Way fokuserade årets upplaga på hur vi kan optimera vår leverans- och affärsmodell. Vi passade på att prata med några av deltagarna för att få deras insikter om initiativet.

Nyhet

Suvi Souminen

Suvi Souminen - Koordinator för affärsutveckling, Finland

Hur har du upplevt de här dagarna med Young Advisory Board?
– Det har varit fantastiskt. Jag var lite skeptisk i början eftersom jag inte visste vad jag kunde förvänta mig, men jag är glad att jag fick vara en del av YAB. 
Det är väldigt nyttigt att prata med andra i organisationen och väldigt intressant att lära sig hur Bravida arbetar i alla olika länder. 

Vilka insikter har varit mest betydelsefulla för dig?
– Den mest betydelsefulla insikten har varit att inse att Bravida verkligen vill att deras medarbetare ska växa. Att vi har evenemang som Young Advisory Board bevisar det.

Hur kan Bravida bli en attraktiv arbetsgivare för unga?
– Jag upplever att Bravida inte är så välkänt i Finland så jag tror att vi behöver vara delaktiga på fler events på skolor och bland studenter för att vi ska bli ”top of mind”. Vi behöver visa upp oss för dem samtidigt som vi visar att vi är ett företag med många möjligheter, ett företag där man lär sig och får arbeta med intressanta projekt. Jag tror att detta kommer att vara receptet för att locka unga personer till Bravida.

Isak Lutteman

Isak Lutteman – Serviceledare EL Östersund, Division Nord, Sverige

Hur har du upplevt dessa dagar med Young Advisory Board?
– Det är ett väldigt meningsfullt evenemang där man får träffa kollegor i olika roller, vilket är mycket användbart. På sådana här evenemang får man en större förståelse för helhetsbilden. Det är lätt att arbeta i sin egen bubbla och glömma företagets storlek.

Vilka insikter har varit mest meningsfulla för dig?
– Att inse att varje anställd på Bravida är sammankopplad. Detta är något jag inte tänker på i sitt dagliga arbete, men det blir tydligt när jag träffar andra i organisationen. Framgångar och utmaningar på den avdelning där du arbetar påverkar alla i företaget på något sätt.

Vad vill du bidra med till Young Advisory Board? 
– Jag ville bidra genom att vara en röst, inte bara för mig utan också för andra i företaget. Jag såg detta evenemang som en möjlighet att skapa medvetenhet och utmana organisationen på ett konstruktivt sätt.

Hur kan Bravida bli en attraktiv arbetsgivare för unga?
– Genom att investera i bredare teknologi och skapa mer innovativa och proaktiva avdelningar. Om vi gör detta kommer vi att attrahera en bredare massa.
 Mathias Gregersen

Mathias Gregersen – Servicemontör, EL Odense, Danmark

Hur har du upplevt dessa dagar med Young Advisory Board?
– Dagarna har varit mycket produktiva. Vi har haft mycket intressanta och meningsfulla samtal. Vi insåg alla att vi delar många tankar om vad som är bra och vad vi vill förbättra på Bravida. Detta, även om vi bor i olika länder och har olika roller inom företaget.

Vilka insikter har varit mest meningsfulla för dig?
– Det var mycket meningsfullt att vi pratade om affärsmodellen och att jag hade möjlighet att ge mina synpunkter på hur Bravida Way kan bli mer fördelaktigt för tekniker.

Vad vill du bidra med till Young Advisory Board? 
– Jag ville veta mer om Bravidas strategi för att behålla talanger och ge mina synpunkter på det. Det är mycket viktigt att vi har ambitiösa medarbetare och att talangen är jämnt fördelad mellan personer som arbetar på ute på våra avdelningar och på kontoret.

 Hur kan Bravida bli en attraktiv arbetsgivare för unga?
– Vi behöver få potentiella medarbetare att inse de möjligheter vi har på Bravida. Få inser alla våra olika sätt att växa inom företaget.

Läs mer om YAB-dagarna 2024