Bravida deltar i projekt för energieffektivisering

Bravida deltar i projektet Milestone som ska minska energiförbrukningen i befintliga flerbostadshus, industrianläggningar och kontorsbyggnader.

Pressmeddelande

Målet för projektet Milestone är att utveckla en simuleringsmodell som beskriver hur olika energisystem samverkar och påverkar befintliga byggnaders energibehov. Första fasen i projektet är två år och i uppdraget ingår bland annat att leverera energistatistik och analyser av energiförbrukning. Bravida delfinansierar projektet och fungerar som ett stöd till projektledare Jörgen Wallin, doktorand vid KTH. – Att arbeta för att minimera miljöpåverkan och att säkerställa en hållbar utveckling inom energiområdet är viktigt för Bravida, säger Lilit Khachatryan, projektansvarig. ¬Förutom Bravida ingår Kungliga Tekniska Högskolan, Humlegården fastigheter, DynaMate och Stockholms Stad i projektet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Axling, energiingenjör, Bravida TSM Telefon: 070-672 56 12 Jörgen Wallin, PhD. student, Department of Energy Technology, KTH Telefon: 08-790 86 53