Bravida fortsätter utvecklas starkt

Bravida, Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag fortsätter att utvecklas starkt och ökade sitt rörelseresultat under årets första kvartal med 27 procent. Trots lågkonjunkturen och ökad prispress ligger omsättningen ändå kvar på förra årets nivå. Effektiviseringar och snabbt insatta åtgärder har gett önskad effekt.

Pressmeddelande

Under årets första kvartal kan Bravida uppvisa en fortsatt god utveckling. Vikande efterfrågan och åtföljande prispress har ännu inte påverkat omsättningen, som ligger kvar på samma nivå som motsvarande period föregående år, 2 526 miljoner kronor. Under perioden ökade rörelseresultatet från 88 miljoner kronor till 112 miljoner kronor, och resultatet efter finansiella poster ökade med 35 procent, från 79 miljoner kronor till 108 miljoner kronor. - Vi har varit ute i god tid och kunnat anpassa organisationen efter marknadens förutsättningar, som kan skilja sig markant mellan olika geografiska områden, säger Bravidas vd och koncernchef Torbjörn Torell. Vi förväntar oss emellertid en tilltagande avmattning på installationsmarknaden i de skandinaviska länderna under resten av året. En soliditet på drygt 23 procent och likvida medel på nära 1 000 miljoner kronor ger Bravidas goda förutsättningar att möta en svagare marknad och även att aktivt delta i den pågående konsolideringen av den nordiska installationsbranschen. Samtidigt som nybyggandet tappar fart förväntas installationsinvesteringarna öka inom befintliga byggnader, där det finns ett stort behov av bland annat energieffektivisering. Till exempel är stora delar av det så kallade miljonprogrammet hårt nedslitet och har eftersatt underhåll. För ytterligare information, vänligen kontakta: Torbjörn Torell, vd och koncernchef, Bravida Telefon: 08-695 20 00, 070-577 40 40 Per Leopoldson, ekonomi- och finansdirektör, Bravida Telefon: 08-695 22 08, 070-554 30 48