Bravida installerar modern teknik åt Scandic

Bravida har fått i uppdrag att byta ut styr- & reglersystemen på Scandic Star Hotel i Lund. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Scandic Star Hotell i Lund byter ut all styrutrustning i sin fjärrvärmeundercentral och för sina ventilationsaggregat mot ett modernt PLC-system. Systemet är webbaserat, vilket gör att Scandic kan kontrollera hela fastighetens klimatsystem från en internetansluten dator. På så sätt garanteras gästerna en god luftkvalitet och ett behagligt inomhusklimat. Ytterligare en fördel med det nya systemet är att kunden lättare kan energioptimera sin fastighet.

– Bravidas breda kompetens gör att vi kan installera flertalet ledande styrfabrikat på marknaden. Att Scandic valde oss är glädjande. Jag tror att de såg ett värde i vår organisation och i att installationerna kunde utföras under kort tid, säger Peter Glädt, projektledare på Bravida.
Arbetet påbörjas i januari 2009 och ska vara klara i juni 2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric Salomonsson, avdelningschef, Bravida Sverige AB
Telefon: 070 – 587 42 61
Peter Glädt, projektledare, Bravida Sverige AB
Telefon: 070 – 352 53 38