Bravida köper Siemens installationsverksamhet i Norge

Bravida, Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag, köper Siemens Installation AS, ett av Norges största elinstallationsföretag. Genom förvärvet blir Bravida det största installationsföretaget på den norska markanden.

  • Pressrelease

Samgåendet med Siemens Installation AS stärker Bravidas marknadsposition ytterligare såväl i Norge som i hela Skandinavien och är i linje med Bravidas strategi att vara Skandinaviens ledande aktör i branschen.

Siemens Installation AS, som är ett av Norges största företag inom elinstallation finns på ett 20-tal orter i Norge. Företaget har cirka 1300 medarbetare och en omsättning under det senaste räkenskapsåret motsvarande drygt 2 miljarder SEK.

Nyligen förvärvade Bravida också Appelgrens El i Mölndal med knappt 30 medarbetare och en omsättning om cirka 30 miljoner SEK.

– Bravida visar genom dessa affärer tydligt att vi är en ledande aktör i konsolideringen av den Skandinaviska installationsmarknaden, säger Torbjörn Torell, vd och koncernchef.

Samgåendet mellan Bravida och Siemens Installation förutsätter ett godkännande från norska Konkurransetilsynet.

I rapporten för första kvartalet som redovisades den 8 maj uppvisade Bravida en fortsatt stark utveckling trots den dämpade marknadsaktiviteten. Rörelseresultatet steg med 27 procent till 112 miljoner kronor och omsättningen var i stort oförändrad, 2 526 miljoner kronor. Bravidas finansiella ställning är stark med en soliditet om 23 procent och likvida medel på nästan 1 000 miljoner kronor.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Torell, vd och koncernchef Bravida AB
Telefon: 08-695 22 10