Bravida köper Siemens installationsverksamhet i Norge

Bravida, Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag, köper Siemens Installation AS, ett av Norges största elinstallationsföretag. Genom förvärvet blir Bravida det största installationsföretaget på den norska markanden.

Pressmeddelande

Samgåendet med Siemens Installation AS stärker Bravidas marknadsposition ytterligare såväl i Norge som i hela Skandinavien och är i linje med Bravidas strategi att vara Skandinaviens ledande aktör i branschen.

Siemens Installation AS, som är ett av Norges största företag inom elinstallation finns på ett 20-tal orter i Norge. Företaget har cirka 1300 medarbetare och en omsättning under det senaste räkenskapsåret motsvarande drygt 2 miljarder SEK.

Nyligen förvärvade Bravida också Appelgrens El i Mölndal med knappt 30 medarbetare och en omsättning om cirka 30 miljoner SEK.

– Bravida visar genom dessa affärer tydligt att vi är en ledande aktör i konsolideringen av den Skandinaviska installationsmarknaden, säger Torbjörn Torell, vd och koncernchef.

Samgåendet mellan Bravida och Siemens Installation förutsätter ett godkännande från norska Konkurransetilsynet.

I rapporten för första kvartalet som redovisades den 8 maj uppvisade Bravida en fortsatt stark utveckling trots den dämpade marknadsaktiviteten. Rörelseresultatet steg med 27 procent till 112 miljoner kronor och omsättningen var i stort oförändrad, 2 526 miljoner kronor. Bravidas finansiella ställning är stark med en soliditet om 23 procent och likvida medel på nästan 1 000 miljoner kronor.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Torell, vd och koncernchef Bravida AB
Telefon: 08-695 22 10