Fortsatt stabil utveckling för Bravida

Bravida visar, trots det tuffa konjunkturläget, på en stabil utveckling under årets tre första kvartal. Omsättningen låg kvar på samma höga nivå som förra året, medan rörelseresultatet minskade något.

Pressmeddelande

Trots den fallande konjunkturen – med minskad efterfrågan och därmed större prispress – kan Bravida uppvisa ett starkt resultat för årets tre första kvartal. Omsättningen, 7 762 miljoner kronor, låg på samma nivå som förra året. Kassaflödet förbättrades väsentligt, med 92 procent jämfört med motsvarande period förra året. Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 337 miljoner kronor och orderstocken minskade med 3 procent. Den 1 juli 2009 förvärvades Siemens Installation AS i Norge med 1 300 medarbetare. Siemens Installation AS konsolideras från och med kvartal 3. Förvärvet stärker Bravidas position på den norska marknaden, vilket är i enlighet med Bravidas strategi att vara marknadsledande på respektive marknad. För tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 8 procent jämfört med samma period föregående år, till 2 640 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade under kvartalet till 107 miljoner kronor, jämfört med 100 miljoner kronor under kvartal tre 2008. – Vi ser en fortsatt nedåtgående efterfrågeutveckling inom nybyggnationer, med hänsyn till ett fortsatt tufft konjunkturläge och stundande valår. Samtidigt förväntar vi oss en ökad efterfrågan inom ombyggnad och renovering, framförallt vad gäller energieffektivisering och sänkta driftskostnader, vilket ger positiva effekter för vår satsning inom serviceverksamheten, säger Bravidas vd och koncernchef Torbjörn Torell. För ytterligare information, vänligen kontakta: Torbjörn Torell, vd och koncernchef, Bravida Telefon: 08-695 20 00, 070-577 40 40 Per Leopoldson, ekonomi- och finansdirektör, Bravida Telefon: 08-695 22 08, 070-554 30 48