Bravida har tecknat nya strategiska ramavtal med grossister

Bravida har nyligen avslutat sina nordiska grossistförhandlingar avseende vs- och el-material och tecknat nya strategiska 2-åriga ramavtal för leveranser till Bravidas installations- och serviceverksamhet.

Pressmeddelande

– Vi är övertygade om att Bravidas vägval med ökad volym till färre grossister och ett smalare sortiment ger lägre inköpspriser och ökad effektivitet, säger Staffan Påhlsson Bravida Sverige AB:s vice VD och ordförande i koncernens inköpsråd. För Sverige har strategiska ramavtal för vs-material tecknats med Dahl Sverige AB och Onninen AB. Strategiska ramavtal för el-material har också tecknats med Elektroskandia AB och Storel AB. Ramavtalen omfattar leveranser av produkter inom vs och el samt fortsatt utveckling av Bravidas urval av produkter, Bravidasortimentet. Det strategiska samarbetet omfattar också utveckling av effektiva logistiklösningar för projekt och service som tillsammans med övriga gemensamma åtgärder syftar till att nå en kostnadsreduktion med 5 % per år under avtalsperioden.