Bravida installerar åt Sveriges Lantbruksuniversitet

Bravida installerar ventilation, vs samt larm- och passersystem när Sveriges Lantbruskuniversitet bygger ett nytt Biocentrum. Ordervärdet är cirka 80 miljoner kronor och beställare är Akademiska Hus.

Pressmeddelande

Eftersom projektet har stort energifokus är kraven på energieffektiva installationer höga. Bland annat ska energisnåla laboratoriesalar byggas. – Normalt sett är energiåtgången i laboratoriesalar tre gånger så hög som i bostäder. Kravet på denna byggnad är högt satt i och med att energiåtgången ska vara i nivå med den i bostäder, säger Rolf Danielsson, avdelningschef i Bravida. De komplexa installationerna som är en del av laboratoriemiljön ställer höga krav på montörernas kompetens. Arbetet påbörjades i januari 2010 och projektet väntas vara klart i mitten av 2011.