Bravida installerar åt Sveriges Lantbruksuniversitet

Bravida installerar ventilation, vs samt larm- och passersystem när Sveriges Lantbruskuniversitet bygger ett nytt Biocentrum. Ordervärdet är cirka 80 miljoner kronor och beställare är Akademiska Hus.

  • Pressrelease

Eftersom projektet har stort energifokus är kraven på energieffektiva installationer höga. Bland annat ska energisnåla laboratoriesalar byggas. – Normalt sett är energiåtgången i laboratoriesalar tre gånger så hög som i bostäder. Kravet på denna byggnad är högt satt i och med att energiåtgången ska vara i nivå med den i bostäder, säger Rolf Danielsson, avdelningschef i Bravida. De komplexa installationerna som är en del av laboratoriemiljön ställer höga krav på montörernas kompetens. Arbetet påbörjades i januari 2010 och projektet väntas vara klart i mitten av 2011.