Bravida Årsredovisning 2010

Bravidas årsredovisning för 2010 finns nu publicerad på företagets hemsidor www.bravida.se och www.bravida.com

Pressmeddelande