Bain Capital ny ägare från 31 juli

Som planerat tillträdde Bain Capital som ny ägare i Bravida från och med den 31 juli, efter väntat godkännande från konkurrensmyndigheterna.

Pressmeddelande

I mitten av maj stod det klart att Triton säljer Bravida till Bain Capital. Denna affär fullbordades som förväntat den 31 juli.

I samband med ägarbytet har en ny styrelse utsetts i Bravida AB bestående av Ivano Sessa, (ordförande, Bain), Michel Plantevin (Bain), Mats O Paulsson (koncernchef), Staffan Påhlsson (vice koncernchef), Per Leopoldson (CFO) samt arbetstagarledamöterna Jan-Erik Arvidsson, Kai-Otto Helmersen, Anders Mårtensson och Peter Sjöquist. Bain Capital är ett av världens ledande globala private equity-bolag med huvudkontor i Boston, USA, och som leder flera olika typer av investeringsfonder som sammantaget uppgår till ett värde av cirka 65 miljarder USD. Sedan starten 1984 har bolaget genomfört mer än 300 investeringar och tilläggsförvärv i bolag världen över.

Vid frågor vänligen kontakta:
Mats O Paulsson, koncernchef Tel: +46 8 695 22 10