Bravida Årsredovisning 2011

Pressmeddelande

Bravidas årsredovisning för 2011 finns nu publicerad på företagets hemsidor www.bravida.se och www.bravida.com