Bravida delårsrapport januari-juni 2012

VD Mats O Paulsson kommenterar perioden

Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag Bravida visar fortsatt stark tillväxt. Omsättningen för det första halvåret ökade med 12 procent till 5 796 MSEK med ett förbättrat rörelseresultat till 291 (280) MSEK. Vi går in i andra halvåret med en mycket stark orderstock, efter en god orderingång under det senaste året.

Pressmeddelande

Alla länder bidrar till tillväxten. Förbättrade marginaler i den norska verksamheten har gynnat vårt resultat, medan försämrade marginaler i Sverige under det andra kvartalet förklarar den lägre lönsamheten. Den strejk som drabbade den svenska VS-marknaden och Bravida under det andra kvartalet bidrog till detta. Danmark visade stabila marginaler.

Orderstocken är mycket stark. Vi har vunnit ett antal stora installationsordrar både under det första och andra kvartalet. Speciellt glädjande under det andra kvartalet är de betydande ordrar inom sjukhussektorn som Bravida tagit hem. I juni tilldelades Bravida ventilationsinstallationerna i NKS (Nya Karolinska Solna, Sverige) samt uppdraget att utföra alla el-, VS- och ventilationsinstallationer vid uppförandet det nya universitetssjukhuset i Aarhus i Danmark. Efter rapportperioden har division Norge tagit hem sin hittills största order i samband med uppförandet av det nya centralsjukhuset i Østfold. Tillsammans bidrar dessa uppdrag till en betydande tillväxt i orderstocken. Aktiviteten i serviceverksamheten var också fortsatt god trots att efterfrågan mattades något under perioden. Sammantaget har verksamheten haft en hög aktivitet.

Stabila offentliga investeringar med växande investeringar inom infrastruktur har gynnat tillväxten i marknaden. Ett ökat utbud syntes även inom industri samt för nyproduktion av kommersiella lokaler. Då Bravida agerar i en konkurrensutsatt marknad kräver det en fortsatt selektiv hållning till installationsprojekt med hög risk och svag lönsamhet. Bravida arbetar därför vidare för att ha balans mellan service- och installationsintäkter. I kombination med ett starkt fokus på våra kostnader och på planering av produktionen har vi lyckats skapa tillväxt med god lönsamhet.
Vår bedömning är att det generella konjunkturläget har försämrats, men att Bravida som ligger sent i konjunkturcykeln ännu inte påverkats nämnvärt. Med de insatser som gjorts och som fortgår stärker Bravida successivt sitt erbjudande och sin position på flera nyckelmarknader.

Mats O Paulsson
VD och koncernchef