Bravida tar hem stora sjukhusuppdrag i Sverige, Norge och Danmark

Rekordstora sjukhus byggs just nu i Skandinavien och Bravida har tagit flera stora entreprenader i Sverige, Norge och Danmark till ett sammanlagt ordervärde på mer än 600 MSEK.

Pressmeddelande

I samband med byggnationerna av Sveriges största sjukhus Nya Karolinska Solna, ett av Norges största sjukhus i Sarpsborg samt Danmarks största sjukhus, Universitetssjukhuset i Århus har Bravida fått förtroendet att utföra flera viktiga installationer.

- Att de största sjukhussatsningarna i Norge, Sverige och Danmark väljer Bravida är ett styrkebesked och frukten av att vi byggt upp unik kompetens inom området. Moderna sjukhus har en hög installationstäthet och ställer höga krav på installatören vad gäller funktionalitet, säkerhet och koordination men också energieffektivitet. Bravida har den organisation och kompetens som krävs för att hantera den här sortens stora och viktiga uppdrag, säger Mats O Paulson, vd och koncernchef Bravida.

Nya Karolinska Solna är norra Europas största sjukhusprojekt och omfattar
320 000 kvm. Det färdiga sjukhuset blir ett av de första universitetssjukhusen i världen som kommer att miljöcertifieras enligt bland annat LEED när det står färdigt 2016. Bravida utför ventilationsentreprenaden och det totala ordervärde är 182 miljoner svenska kronor.

I Sarpsborg, Østfold i Norge byggs ett nytt centralsjukhus som ska ersätta många av dagens lokala sjukhus. Det 82 500 kvm stora sjukhuset kommer att bli ett av de största och modernaste i landet när det är färdigt 2016. Bravida utför all elinstallation till ett ordervärde av 300 miljoner norska kronor.

Det största sjukhusuppdraget i Danmarks historia är det nya universitetssjukhuset i Århus. I första etappen byggs en 30 000 kvm stor sjukhusbyggnad där Bravida utför installationer till ett ordervärde av 112 miljoner danska kronor.