Bravida Danmark tecknar kontrakt med franska tågjätten Alstom om drygt 300 MDKK

Bravida Danmark har tecknat ett rekordkontrakt med Alstom, som ansvarar för att utföra moderniseringen av signalsystemen på den danska järnvägen på uppdrag av Banedanmark.

Pressmeddelande

Danska järnvägen byter ut sitt signalsystem och inför ERTMS – standard (European Rail Traffic Management System). Införandet av den nya standarden är ett av världens största moderniseringsprojekt i sitt slag.   - Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Bravida i och med installationerna av järnvägens signalsystem och i trafikledningscentret för den östra delen av Danmark, säger Christian Algreen - Ussing, vd och landschef för Alstom.

Bravida Danmark har under många års tid satsat på att vara en ledande installatör av signalsystem för att vara med på tåget när de miljardinvesteringar görs som är nödvändiga för att förbättra och utöka den danska järnvägen.

- Vi etablerade ett partnerskap med Alstom för flera år sedan vilket nu ger resultat. Det här uppdraget är av stort framtida strategiskt värde. Vi står väl rustade med kapacitet och kompetens för kommande järnvägsprojekt som pågår i hela Skandinavien, säger Staffan Påhlsson, vd och koncernchef för Bravida.

Uppdraget kommer att sysselsätta mellan 50 och 70 medarbetare i Bravida under de närmsta åren. Anläggningsarbetena startar under 2014 och pågår fram till 2020 då det nya signalsystemet tas i drift.

För mer information, vänligen kontakta:
Petter Håkansson, Informationschef Bravida. Tfn: 08-602 30 67
Bent Andersen, divisionschef Danmark, Tfn: +45 2525 7130

Alstom är en världsledande leverantör av tåg, spårvagnar och kringutrustning som signal - och kontrollsystem.

Banedanmark danskt företag som ansvarar för drift och underhåll av Danmarks järnvägsnät.