Bravidas årsredovisning för 2012

Bravidas årsredovisning för 2012 finns nu publicerad.

Pressmeddelande

Bravidas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.bravida.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Leopoldson, ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-695 22 08