Delårsrapport för tredje kvartalet

Bravida kommer att publicera sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2013 för bolagets obligationsinnehavare den 28 november 2013.

Pressmeddelande

Ett telefonmöte kommer att hållas kl 14.00 samma dag för berörda parter. Vänligen anmäl ditt deltagande i telefonmötet och åtkomst till rapporten genom att skicka ett email till info@bravida.se, ämne: ”Delårsrapport”. Rapporten kommer att göras tillgänglig enbart för investerare och kan laddas ned via www.bravida.com den 27 november.