Delårsrapport för tredje kvartalet

Bravida kommer att publicera sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2013 för bolagets obligationsinnehavare den 28 november 2013.

  • Pressrelease

Ett telefonmöte kommer att hållas kl 14.00 samma dag för berörda parter. Vänligen anmäl ditt deltagande i telefonmötet och åtkomst till rapporten genom att skicka ett email till info@bravida.se, ämne: ”Delårsrapport”. Rapporten kommer att göras tillgänglig enbart för investerare och kan laddas ned via www.bravida.com den 27 november.