Halvårsrapport 2013

Bravida kommer att publicera sin halvårsrapport 2013 för bolagets obligationsinnehavare den 27 september 2013.

  • Pressrelease

Rapporten kommer att göras tillgänglig enbart för investerare och kan laddas ned via www.bravida.com. Ett telefonmöte kommer att hållas kl 12.00 för berörda parter. Vänligen anmäl ditt deltagande i telefonmötet och åtkomst till rapporten genom att skicka ett email till info@bravida.se, ämne: "Halvårsrapport".