Halvårsrapport 2013

Bravida kommer att publicera sin halvårsrapport 2013 för bolagets obligationsinnehavare den 27 september 2013.

Pressmeddelande

Rapporten kommer att göras tillgänglig enbart för investerare och kan laddas ned via www.bravida.com. Ett telefonmöte kommer att hållas kl 12.00 för berörda parter. Vänligen anmäl ditt deltagande i telefonmötet och åtkomst till rapporten genom att skicka ett email till info@bravida.se, ämne: "Halvårsrapport".