Bravida genomför förvärv av HS:Vagle

Konkurrensmyndigheten i Norge har godkänt Bravidas köp av HS:Vagle i Stavanger och tillträde har skett med verkan fr o m idag den 1 december. 

Pressmeddelande

Bravida tecknade i november avtal om köp av norska HS:Vagle Elektro AS och HS:Vagle Rør AS (”HS Vagle”), med ca 120 medarbetare i Stavanger. Bravida äger 75 % av HS:Vagle och har option på att köpa resterande 25 %. Integrationsarbetet startat omedelbart.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, divisionschef Bravida Norge. Tfn: +47 950 19 225