Bravida stärker sin position i Stavanger

Bravida förvärvar HS:Vagle Elektro AS och HS:Vagle Rør AS (”HS:Vagle”) i Stavanger på norska Vestlandet. Med köpet uppnår Bravida en ledande position i en region med stark tillväxt.

Pressmeddelande

HS:Vagle etablerades 2008 efter fusion mellan HS Elektro AS och Vagle Elektro Installasjon AS. HS:Vagle Rør AS etablerades 2009 och den samlade verksamheten har idag 120 anställda och omsätter ca 180 mNOK, varav 130 mNOK inom elektro och 50 mNOK inom vs. Verksamheten är inriktad på tekniska installationer inom elektro, automation, energistyrningssystem och vs.

– I juni förstärkte vi med cirka 300 medarbetare i Kristiansand, Bergen och Asker genom köpet av Otera Elektro AS, och nu kompletterar vi med en förstärkning i Stavanger. Vi ser Stavanger som en mycket intressant region och kommer nu få betydligt bättre förutsättningar att möta kundernas efterfrågan på totaltekniska tjänster inom installation och service, säger Mattias Johansson, ansvarig för Bravida i Norge och tillträdande koncernchef i Bravida.

Säljare är HSV Gruppen AS som har ägt och utvecklat verksamheten sedan 2007.

– Vi uppfattar Bravida som en kompetent ny ägare till HS:Vagle och verksamheten kan därmed fortsätta utvecklas som en del i ett bredare totaltekniskt erbjudande, säger Åge Nilsen, styrelseordförande i HSV Gruppen och vd i dess huvudägare Hålta & Håland Industrier AS.

Bravida köper i ett första steg 75 % av aktierna med option på att köpa resterande 25 %. Affären förutsätter godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, divisionschef Bravida Norge. Tfn: +47 950 19 225
Åge Nilsen, styrelseordförande i HSV Gruppen AS. Tfn: +47 90 74 29 39