Bravida vinner ramavtal värt 400 MDKK för ledande energiföretag i Danmark

Bravida Danmark har idag tecknat ett sexårigt avtal med ett av Danmarks största energiföretag, NRGi. Avtalet avser effektiviseringar gällande service och utförande av energiföretagets samlade elförsörjningsuppgifter.

Pressmeddelande

Efter ett anbud som även omfattade EU blev Bravida utvalt att hantera NRGi:s samlade elförsörjningsuppgifter under de kommande sex åren. Det stora avtalet har ett uppskattat värde på omkring 400 MDKK.

– Bravida blev utvalt eftersom de kunde peka på de bästa lösningarna för att reducera NRGi:s omkostnader och investeringar. Samtidigt var det viktigt att Bravidas erbjudande levde upp till anbudets krav på nya innovativa effektiviseringslösningar, säger Søren Sørensen, Administrativ chef, NRGi.

Anbudet är ett resultat av nya skärpta krav på energiföretagen att lägga ut alla elförsörjningsuppgifter på anbud.
– I och med avtalet stärker vi ytterligare vår redan framskjutna position på energiförsörjningsmarknaden, där vi idag arbetar för till exempel DONG Energy, Energinet DK, SEAS-NVE och Energi Fyn, säger Søren Frahm, chef för Infrastruktur i Bravida Danmark.

Bravida i Danmark håller nu på att bygga upp en speciell projektorganisation, med bas i Århus och Horsens, som ska sköta service och utförande av NRGi:s samlade elförsörjningsuppgifter, bland annat ge service åt befintliga och etablera nya anläggningar. Projektet räknar med att anställa drygt 20 medarbetare samt upprätta samarbete med en rad underleverantörer som följd av det stora avtalet. Bravida ska börja arbetet i september 2014.