Bravidas årsredovisning 2013 offentliggjord

Pressmeddelande

Bravida Holding AB:s årsredovisning för 2013 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.bravida.com/Finansiell-information/

****************

Bravida Holding AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl. 14.00.