Bravida avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN.

Pressmeddelande

För fullt pressmeddelande, följ denna länk:
http://www.bravidagroup.com/sv/Finansiell-information/Borsintroduktion/  

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, VD och koncernchef för Bravida. Tel: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, Ekonomi- och finansdirektör för Bravida. Tel: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande 07.00 CET den 21 september 2015.