Bravida behåller stabilt Nöjd Kund Index

Pressmeddelande

Resultatet från Bravidas årliga NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) för 2014 visar ett fortsatt stabilt resultat, både på installations- och servicesidan. Resultatet visar en god till hög grad av kundnöjdhet och hög till mycket hög kundlojalitet.

Bravidas mål är att vara kundens förstahandsval och vi arbetar kontinuerligt för att tillgodose kundens behov. Därför följs kundernas åsikter upp i en årlig kundnöjdhetsundersökning. 

Resultatet för 2014 visar att kundernas syn på Bravida är positiv och att majoriteten med hög sannolikhet skulle välja att anlita Bravida igen och även rekommendera andra att anlita Bravida. 2014 års index ligger lika med eller högre än genomsnittet för kundnöjdhet i Sverige*.

– Det känns såklart roligt att vi även i år har ett starkt och stabilt NKI. Resultatet visar att våra kunder är lojala och att de värdesätter våra medarbetares kompetens. Extra roligt är det att kunderna anser att vi flyttat fram vår position inom miljöområdet, säger Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling på Bravida.

Majoriteten av Bravidas kunder:
- Skulle rekommendera en kollega eller vän att anlita Bravida,
- tycker att vi levererar bra tjänster och produkter,
- tycker att Bravidas medarbetare är professionella och enkla att samarbeta med.


För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling Bravida. Tfn: 08 695 20 09


*Källa: Svenskt kvalitetsindex – Kundnöjdheten i Sverige 2013, Hela ekonomin