Bravida blir totalinstallatör i Eskilstuna Arena som ska klassas i nivå guld för Miljöbyggnad

Pressmeddelande

Illustration: AQ Arkitekter

Eskilstuna Kommunfastigheter AB bygger ny arena i Munktellstaden i Eskilstuna. Peab ger Bravida förtroendet som totalinstallatör i den moderna miljöbyggnaden med sikte på nivå guld för Miljöbyggnad. Bravida levererar el och vs till ett ordervärde på cirka 32 miljoner kronor.

Nivå guld för Miljöbyggnad innebär lägre energianvändning och krav på val av byggmaterial för att minimera miljöpåverkan. Arenan, delad på tre hallar, är avsedd för idrott, konserter och större mässor. Huvudarenan rymmer 3 700 sittplatser och är delbar för att få fler användningsområden.

Bravida har lång erfarenhet av arenabyggen där man installerat i ett flertal arenor de senaste åren, bland annat Friends Arena, Bravida Arena, Vida Arena, Änglagården, Olympia och Malmö Arena.

– Vi valde Bravida för att de presenterade ett väl genomarbetat anbud, var snabba med förtydliganden och anbudskompletteringar, och överlag visade en professionell inställning till projektet, säger Per-Inge Edlund, projektchef på Peab.

Bravida har jobbat med Peab i flera framgångsrika projekt i Eskilstuna tidigare, och är en av anledningarna till att Bravida får fortsatt förtroende.

– Det är roligt när Peab vill arbeta med oss i projektet som många längtat efter här i Eskilstuna. Vi kunde lämna ett attraktivt anbud eftersom att vi har jobbat i många liknande projekt tidigare, säger Per Karlsson, avdelningschef på Bravida el Eskilstuna.

– Vi har genomarbetad projektstyrning och strukturerade arbetsprocesser och kan säkerställa en god leverans, säger Robert Drugge, avdelningschef på Bravida vs Eskilstuna.

Cirka 15 av Bravidas medarbetare kommer arbeta med arenan som beräknas stå klar våren 2017.


För mer information, vänligen kontakta:
Robert Drugge, avdelningschef Bravida vs Eskilstuna. Tfn: 016-16 73 38
Per Karlsson, avdelningschef Bravida el Eskilstuna. Tfn: 016-16 73 43
Per-Inge Edlund, projektchef Peab. Tfn: 016-16 06 19