Bravida får omfattande serviceuppdrag på Stockholms skolor

Pressmeddelande

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, ger Bravida TSM uppdraget att utföra service av el och ventilation samt byggnadsteknisk service i ett avtal som löper i två år, med möjlig förlängning om ett plus ett år. Avtalet har ett värde på cirka 18 miljoner kronor per år.

Bravida kommer integrera sitt avhjälpningssystem i SISAB:s befintliga it-system för en effektiv felanmälan som skapar snabb avhjälpning. Den digitala leveransen ökar servicen och sänker administrationsarbetet.

– Avtalet för felavhjälpande är centralt för att vardagen ska fungera för barnen och personalen i våra skolor. SISAB ser mycket positivt på att Bravida nu tagit steget och blivit en av SISAB:s avtalspartner inom detta viktiga område, säger David Sundgren, upphandlingschef på SISAB.

Bravidas avtal omfattar två av tre områden; Stockholms innerstad och Västerort.

–Det här är ett viktigt uppdrag för oss där vi var totalt 14 aktörer i upphandlingen och avtalet bevisar att våra tjänster är attraktiva. Vi kommer leverera en modern avhjälpande service där vi integrerar vårt system i SISAB:s, säger Hamid Bakhtiari, kundansvarig på Bravida TSM.

Det omfattande avtalet gör att Bravida nu inleder en rekryteringsfas.

– Uppdraget innebär att vi kommer ha cirka tio servicetekniker som jobbar nära Stockholms elever runt om på skolorna. Vi kommer därför rekrytera nya medarbetare både inom el och ventilation, säger Kurt Waltersson, regionchef på Bravida TSM.

Bravida TSM har även tagit omfattande serviceuppdrag åt Q-Park på Bergrumsgaraget i Liljeholmskajen i Stockholm. Bergrumsgaraget blir ett teknskiskt modernt garage på en golvyta om 47 000 kvadratmeter, där Bravida TSM tar hand om all teknisk service.

Dessutom har Bravida TSM precis påbörjat ventilationsservice åt Stockholms största bostadsföretag, Stockholmshem.


För mer information, vänligen kontakta:
Hamid Bakhtiari, kundansvarig Bravida TSM. Tfn: 08-695 25 33
Kurt Waltersson, regionchef Bravida TSM. Tfn: 08-695 21 15

Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: 08-695 20 00