Bravida Fire & Security tecknar ramavtal med Kammarkollegiet

Pressmeddelande

Bravida Fire & Security tecknar ramavtal med Kammarkollegiet som omfattar säkerhetsteknik och säkerhetssystem. Avtalet har ett förväntat värde om cirka 65 miljoner kronor per år. Avtalsperioden sträcker sig över 2 år, med en förlängningsoption om ytterligare maximalt 2 år.

Ramavtalet med Kammarkollegiet innebär att svenska myndigheter får stöd och hjälp i sitt behov av produkter, tjänster och funktionstjänster inom området inbrottslarm, tillträdessystem, brandlarm samt CCTV och lås. Avtalet inkluderar leverans, installation och service.

– Vi är mycket stolta och glada över ramavtalet med Kammarkollegiet och ser fram emot att få leverera våra säkerhetslösningar och tjänster till de avropande myndigheterna som omfattas av ramavtalet, säger Sven Klockare, vd Bravida Fire & Security.


För mer information, vänligen kontakta:
Sven Klockare, vd, Bravida Fire & Security. Tfn: 08 695 27 10


Information om avtalet finns tillgängligt på www.avropa.se