Bravida förvärvar Electi El i Malmö

Bravida förvärvar bolagen Electi El AB och Electi El service AB. Bolagen har tillsammans drygt 20 anställda och omsätter cirka 40 miljoner kronor. Electi bedriver installations- och serviceverksamhet inom el och säkerhet.

Pressmeddelande

– Genom förvärvet av Electi stäker vi vår position på elsidan i Malmö och Lund. Förvärvet ligger väl i linje med vår strategiska satsning på att öka marknadsandelarna i storstadsregionerna, säger Anders Ahlquist, divisionschef Bravida division Syd.

Electi El levererar elinstallationer, inbrotts- och brandlarm, passagesystem samt CCTV till såväl fastighetsägare som industrier, byggföretag och andra privata och offentliga beställare i Malmöområdet.

– Vi har utvecklat bolaget och vuxit kontinuerligt sedan starten. Nu har vi kommit till ett läge där vi känner att nästa steg i utvecklingen är att slå oss samman med en större aktör. Att vi valde Bravida och Bravida Prenad beror till stor del på deras goda lokala rykte och styrka, säger Tomas Nilsson, vd på Electi.

Bravidas regionchef Joachim Nielsen är mycket glad över affären.

– Electi är ett värdefullt tillskott. Personalen har hög kompetens och ett gott renommé. Vi stärker vår kompetens inom säkerhet och svagström samtidigt som vi säkrar vår tillväxt.

Verksamheten kommer nu integreras med Bravidas och dotterbolaget Bravida Prenads befintliga avdelningar i Malmö och Lund. Bravida tillträder som ägare från 1 juni 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Joachim Nielsen, regionchef Bravida region Malmö. Tfn: 040-14 50 51
Anders Ahlquist, divisionschef Bravida division syd. Tfn: 031-709 52 58
Tomas Nilsson, vd Electi El. Tfn: 040-10 97 63