Bravida installerar energieffektivt i nya Värtaterminalen

Pressmeddelande

In3prenör ger Bravida förtroende när Värtahamnen i Stockholm ska få en ny 16 000 kvadratmeter stor terminalbyggnad, miljöklassad Guld. Bravida levererar en helhetslösning bestående av el, vs, ventilation, kyla, sprinkler och styr till ett ordervärde av 80 miljoner kronor.

I samband med att den hundra år gamla hamnen moderniseras bygger Stockholms Hamnar en ny modern passagerarterminal. Värtaterminalen kommer att uppfylla de högsta kraven som ställs på miljöklassning och certifieras som Miljöbyggnad Guld tack vare ett gott samarbete mellan In3prenör och Bravida.

– Vi arbetar alltid för långsiktiga leverantörs- och kundrelationer, Bravida lever upp till våra högt ställda förväntningar på tidplaner, teknisk kompetens och genomförande. Vi ser fram emot att bygga den tekniskt och logistiskt komplicerade terminalen i samverkan med Bravida, säger Anders Bysell, arbetschef på In3prenör.

Bravida levererar energieffektiva lösningar i den spektakulära byggnaden.

– Det känns väldigt inspirerande att installera i en spektakulär byggnad som ska klassas enligt Miljöbyggnad Guld. Vi kommer leverera energieffektiva lösningar åt In3prenör som är en modern byggare under stark utveckling och en viktig partner för Bravida. Vi har en god relation med visioner om samverkan som är viktigt för oss i Stockholmsregionen. Dessutom är Stockholms Hamnar en viktig slutkund för Bravida, säger Per-Olof Nilsson, avdelningschef på Bravida vs Entreprenad Stockhom.

Bravidas 50 medarbetare kommer utföra installationer till ett ordervärde av 80 miljoner kronor med leverans våren 2016.

Värtahamnen är Stockholms största hamn, med närmare fyra miljoner passagerare och en hantering av 1,7 miljoner ton gods per år.


För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Nilsson, avdelningschef Bravida vs Entreprenad Stockholm. Tfn: 070-654 00 61
Rolf Danielsson, regionchef Bravida region vs Stockholm. Tfn: 070-3429351
Filip Bjurström, divisionschef Bravida division Stockhom. Tfn: 070-202 22 20
Anders Bysell, arbetschef In3prenör. Tfn: 070-331 40 50