Bravida stärker sin position inom styr och regler i Dalarna genom förvärv av Dala Elmän i Falun AB

Bravida har tecknat avtal om förvärv av Dala Elmän i Falun AB med verksamhet i Falun. Bolaget har nio anställda och omsätter cirka 20 miljoner kronor. 

Pressmeddelande

Företaget har verksamhet inom styr och regler, vilket gör att Bravida förstärker sin styr och reglerverksamhet, främst i Dalarna.

– Styr och regler är ett viktigt komplement till våra övriga verksamhetsområden, via detta förvärv skapar vi bra tillväxtmöjligheter för regionen, säger Mikael Lidström, divisionschef Bravida division Nord.

Dala Elmän i Falun AB grundades 2006.

– Att bli en del av Bravida innebär att vi får större möjligheter att  utveckla oss och verksamheten vilket känns mycket inspirerande, säger Boris Danielsson, ägare av Dala Elmän i Falun AB.

Tillträde sker per 31 december.


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: 08-695 20 00
Mikael Lidström, divisionschef Bravida division Nord. Tfn: 021-15 48 40
Mats Axelsson, regionchef Bravida Dalarna/Västmanland/Södermanland. Tfn: 021-15 48 45