Bravida tar stort sjukhusuppdrag i Tromsö, Norge

Universitetssjukhuset i Tromsö, Norge, byggs ut för att förstärka positionen som regionens främsta sjukhus och för att bli nationellt ledande inom diagnostik, behandling, undervisning och forskning. Bravida har fått förtroendet att installera el, vs och ventilation till ett ordervärde av cirka 280 miljoner norska kronor.

Pressmeddelande

Projektet består av anpassning av befintliga byggnader, utbyggnad av en existerande flygel och uppförande av en ny flygel samt två nya mellanbyggnader. Byggnaderna kommer att inrymma polikliniker, akutmottagningar, operationsavdelningar, intensivvård, övervakning, laboratorier, administrativa funktioner och tekniska rum.

– Vi har precis avslutat det omfattande installationsarbetet på det nya Östfold-sjukhuset i Norge där vi installerat el, vs, ventilation och säkerhet. Teknik- och konstruktionsmetoden för det här projektet är densamma som användes i Östfold. Det gör att vi kan använda oss av våra erfarenheter både från det projektet och andra sjukhusprojekt vi genomfört. Det nya uppdraget stärker även vår vs- och ventilationsverksamhet såväl regionalt som nationellt i Norge, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef i Bravida.

Generalentreprenören för projektet är Consto AS. De sätter högt värde i att projektet håller tidplaner samt lever upp till överenskommen kostnad och kvalitet.

– Bravida kommer att ha ett stort fokus på planering och logistik så att den värdeskapande tiden i projektet blir så stor som möjligt, samt att vi installerar på ett effektivt sätt. Det är viktigt för oss att våra medarbetare arbetar på en säker arbetsplats, därför står arbetsmiljön alltid i fokus för oss, säger Tore Bakke, divisionschef Bravida Norge.

Planeringsarbetet pågår för närvarande och projektet ska vara redo för provdrift 1 november 2017.


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00
Tore Bakke, divisionschef Bravida division Norge. Tfn: +47 909 41 607