Bravida tillträder el- och säkerhetsföretaget Electi El

Den 1 juni förvärvade Bravida  Electi El AB och Electi Service AB i Malmö. Företagen stärker därmed Bravidas erbjudande i regionen.

Pressmeddelande

Electi El och Electi Service är Bravidas sjätte tilläggsförvärv under 2015. Sedan januari har koncernen genom sina förvärv stärkt sitt teknikerbjudande inom kraft, vs, ventilation och kyla, samt expanderat till Finland genom förvärv.

Efter ett strategiskt insteg i Finland och fortsatt stark utveckling i verksamheten har Bravida även börjat överväga möjligheten till en framtida börsnotering.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida, tfn: +46 8 695 20 00