Bravida utför alla installationer när Hälsostaden byggs i Ängelholm

Pressmeddelande

Visualisation: Hälsostaden Ängelholm AB


Bravida har fått Peabs förtroende att utföra alla installationer av el, vs, ventilation, sprinkler och styr när Fastighetsbolaget Hälsostaden Ängelholm AB, bygger nya vårdlokaler i Ängelholm. Bravida är huvudsaklig installationsaktör i projektet som har ett ordervärde på 110 miljoner kronor.

– Bravida har en bred kompetens vilket skapar effektiva helhetslösningar och en kontinuitet genom hela projektet vilket är viktigt för Peab, säger Anders Bringert, projektchef Peab Sverige AB, region bygg Syd.

Installationerna kommer att genomföras i en ny vårdbyggnad samt i en redan befintlig behandlingsbyggnad där ordinarie verksamhet kommer att pågå parallellt med ombyggnationen. Byggnaderna är cirka 13 800 kvadratmeter respektive cirka 5 000 kvadratmeter stora.

– Jag är tacksam över det förtroende som Peab gett oss. Det är roligt att vi, som ensam installationsaktör, får dra nytta av vår breda kompetens och får utföra installationer inom så många områden i projektet, säger Jerker Remison, regionchef Bravida Helsingborg.

Projektet beräknas ta cirka 2,5 år. Hälsostaden Ängelholm AB ägs av Peab, Region Skåne och Wihlborgs Fastighets AB och är fastighetsbolaget som äger och förvaltar alla byggnader på Ängelholms sjukhusområde.


För mer information, vänligen kontakta:
Jerker Remison, regionchef Bravida region Helsingborg. Telefon: 042-16 76 64
Anders Bringert, projektchef Peab Sverige AB, region bygg Syd. Telefon: 042-25 10 57