Bravida växer i Finland genom förvärv av Halmesvaara Oy

Bravida expanderar sin verksamhet i Finland och förvärvar Halmesvaara Oy, ett finskt installations- och serviceföretag med 110 medarbetare. Bolaget som är verksamt i Helsingforsregionen omsatte motsvarande cirka 210 miljoner kronor under 2014.

Pressmeddelande

Halmesvaara är Bravidas andra förvärv i Finland. Den 1 juni förvärvades Peko Group, med 320 medarbetare och en omsättning motsvarande cirka 620 miljoner kronor. Peko Group har tyngdpunkten av sin verksamhet i Tammerforsregionen, mellersta Finland.

Förvärvet av Halmesvaara innebär att Bravida får ett starkt fotfäste på marknaden i den viktiga huvudstadsregionen och stärker sin verksamhet inom vs och ventilation.

– Bravidas strategi är att växa på den finska marknaden och nu tar vi nästa steg. Halmesvaara kommer att utgöra grunden för vår verksamhet inom huvudstadsregionen och kompletterar vår serviceportfölj på ett bra sätt, säger Marcus Karsten, divisionschef Bravida Finland.

Halmesvaaras verksamhet blir dotterbolag till Bravida Finland. Halmesvaaras personal fortsätter i bolaget i enlighet med tidigare villkor.

– Med Bravida som ägare får vi ytterligare förutsättningar för att skapa tillväxt i företaget. Det känns bra att kompetensen hos vår personal uppskattas och att den utgör grunden för Bravidas tillväxt i huvudstadsregionen, säger Vesa Lipsanen, styrelseordförande i Halmesvaara Oy.

Halmesvaara grundades 1968 av familjen Halmesvaara som äger en dryg tredjedel. Därutöver ägs bolaget av investmentbolag, privatpersoner och ledning.

Förvärvet kräver godkännande av konkurrensmyndigheten.


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida, tfn: +46 8 695 20 00
Staffan Påhlsson, vice vd Bravida, tfn: +46 8 695 20 00