Bravidas förvärv av finska Halmesvaara klart

Konkurrensmyndigheten i Finland har godkänt Bravidas förvärv av Halmesvaara Oy och tillträde har skett med verkan från idag.

Pressmeddelande

Bravida tecknade i juni avtal om köp av Halmesvaara Oy med en omsättning motsvarande cirka 210 miljoner kronor och ungefär 110 medarbetare i Helsingforsområdet i Finland.

Bravida lade den 1 juni grunden till en ny division i Finland i och med köpet av Peko Group med en omsättning motsvarande cirka 620 miljoner kronor och cirka 320 medarbetare. Halmesvaara Oy är Bravidas andra bolagsköp i Finland och innebär att Bravida får en stark postition både i södra och mellersta Finland.

Integrationsarbetet startar omedelbart och väntas pågå åtminstone året ut.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida, tfn: +46 8 695 20 00
Staffan Påhlsson, vice vd Bravida, tfn: +46 8 695 20 00
Marcus Karsten, vd divisionschef Bravida Finland, tfn: +358 400 792 327